Muži a ženy netvoří páry náhodou

Tím naprosto základním důvodem, proč spolu muži a ženy tvoří páry je samozřejmě jejich samotná existence. Bez rození nových dětí by totiž nějaké další párování nebylo možné. Ačkoli spolu tvoří páry i lidé stejného pohlaví, což je naštěstí společensky již vnímáno naprosto přirozeně, z hlediska vytváření nových generací to jaksi přirozené není. Jak si totiž všichni pamatujeme z učebnic biologie, dva lidé stejného pohlaví dítě nezplodí. Proto buďme rádi, že ve společnosti převažuje heterosexuální většina.
muž a žena u lesa
Ale samozřejmě, aby spolu muž a žena chtěli mít dítě, musí je k tomu vést mnoho dalších okolností, zkrátka jim spolu musí být dobře. To samozřejmě příroda opět zařídila velmi prakticky tím, že každému pohlaví dala do vínku určité přednosti, které všichni toužíme mít společně. Například křehké ženy touží mít po svém boku silného mužského ochránce, který se o ně za všech okolností dokáže postarat a k čemu by byla mužům jejich síla a ochranářství, pokud by neměli koho ochraňovat .
Z toho vyplívají i pozitivní pocity, které mají lidé ve společnosti opačného pohlaví. Je to krásně vidět na příkladech studijních nebo pracovních kolektivů, ve kterých je zastoupeno jen jedno pohlaví, tyto kolektivy většinou nejsou úplně funkční, ovšem pokud se stane, že do kolektivu vstoupí jedinec opačného pohlaví, začnou se dít věci. Okamžitě se stane obrovským zpestřením a středem pozornosti, skoro až „lovnou zvěří“. Dokonce i těm jedincům, kteří obvykle nejsou považováni za úplně atraktivní, v tomto kolektivu výrazně stoupne cena.
otevřená ústa
Mužům a ženám je spolu zkrátka dobře, z jejich samotné podstaty plyne postavení, které v jejich soužití budou zastávat a ačkoli se tomu mnohdy především emancipované ženy snaží bránit, příroda to stejně zařídila tak, že jim to bohužel není moc platné.